Taken in Year 2016

Taken in Year 2014

Taken in Year 2013

Taken in Year 2012

Taken in Year 2011

Taken in Year 2009

Taken in Year 2007

Taken in Year 2006

Taken in Year 2005

Taken in Year 2004

Current Group Members
Mr ZHANG Jingxuan (PhD Student)
Miss WU Linlin (PhD Student)
Mr ZHOU Yu (PhD Student)
Mr WANG Zheng (PhD Student)
Mr SHEONG Fu Kit (PhD Student)
Dr DENG Chao (Postdoctoral Research Associate)
Dr LEE Ka Ho (Postdoctoral Research Associate)
Dr BAI Fuquan (Postdoctoral Research Associate)

Former Students
PhD
Dr Lee Ka Ho (PhD, 2015)
Dr Fan Ting (PhD, 2014)
Dr Cheung Man Sing (PhD, 2013)
Dr Xue Liqin (PhD, 2011)
Dr Dang Li (PhD, 2010)
Dr Zhu Jun (PhD, 2007)
Dr Lam King Chung (PhD, 2006)
Dr Huang Xin (PhD, 2004)
Dr Lam Wai-Han (PhD, 2003)
Dr Xu Zhitao (PhD, 2000)
M. Phil
Mr Yuan Peng (M. Phil, 2011 )
Mr Ng Sze Ming (M. Phil, 2002 )
Miss Choi Sai-Heung (M. Phil, 1999 )
Mr Fan Man-Fai (M. Phil, 1997 )
Mr Ngai Lap-Yin (M. Phil, 1997 )


Former Postdocs
Dr LI Yang (2012-16)
Dr CHEN Wenjie (2013-15)
Dr YUAN Ruming (2014)
Dr ZHANG Hong (2012-13)
Dr XIE Hujun (2012-13)
Dr WANG Meiyan (2009-11)
Dr ZHONG Cheng (2010-11)
Dr LI Juan (2007-9)
Dr ZHENG Wenxu (2006-8)
Dr LI Haohong (2007-8)
Dr Dong, Hao (2005-6)
Dr Zhao, Haitao (2005-6)
Dr Ariafard, Alireza (2004-6)
Dr Kang Congming (2004-5)
Dr Bi Siwei (2003-4)
Dr Liu Dan (2002-3)
Dr Yang Shenyong (2001-2)
Dr Zhao Cunyuan (2000)
Dr Mo Yirong (1995)


Former Visitors

Mr Kyle Robin James ACHESON Visiting Student from Cardiff Univer sity, UK (2016)
Miss ZHU Meimei from Jinan University Guangzhou, China (2014)
Professor LUO Qiong from South China Normal University, Guangzhou, China (2013-4)
Miss Nataliia Badyrova from Irkutsk State Technical University, Russia (2014)
Miss LI Xu from Jilin University (2011)
Professor Zhang Congjie from Shaanxi Normal University (2011)
Miss Tatyana Kozhevnikova from Siberian Federal University (2011)
Miss YU Haizhu from USTC (2007-2009)
Mr Li Yi from Jilin Univ (2003)
Professor Wang Yi Bo from Guizhou Univ (2002)
Professor Chen Zhida from Beijing Univ (1999)
Professor Lin Menghai from Xiamen Univ (1999)Group Activities